Cenník

Ponuka služieb v oblasti geodézie a kartografie,
kompletný servis v oblasti geodézie.

 

Uvedené ceny sú rámcové. Koncové ceny sú predmetom dohody a sú určované individuálne, pretože sú závislé od mnohých faktorov (rozsah, lokalita, čas dodania, počasie).

Vytýčenie
hranice pozemku od 125 €
inžinierskych sietí od 120 €
overenie priebehu inžinierskych sietí od 30 €
za správcu
stavby od 125 €
Adresný bod
zameranie adresného bodu 65 €
k inej službe: 35 €
Zameranie
predprojektové zameranie od 165 €
porealizačné zameranie od 165 €
DMBA (Digitálna mapa mesta Bratislava)
porealizačné zameranie pre DMBA od 185 €