Referencie

Ponuka služieb v oblasti geodézie a kartografie,
kompletný servis v oblasti geodézie.

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

 

SPP - distribúcia, a.s.

SPP – distribúcia, a.s.

 

Západoslovenská distribučná, a.s.

Západoslovenská distribučná, a.s.

 

Slovak Telekom, a.s.

Slovak Telekom, a.s.

 

UniCredit Leasing Slovakia, a.s

UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

 

DUVYSTAV s.r.o.

DUVYSTAV s.r.o.

 

Zoznam referencií

I.D.C. Holding, a.s. – prevádzka pečivárne Sereď
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, š.p.
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p.
EKO – podnik verejnoprospešných služieb
Freehold, s.r.o.
AK Jančina s.r.o.
AVANT ARCH, s.r.o.
Avatarch, s.r.o.
AK Gavorová a partner, s.r.o.
MicroCAD SYSTEMS, spol. s r.o.
Exekutorsky urad Bratislava,
JUDr. Bohumil Kubát, súdny exekútor
GSoft-Consulting spol. s r.o.
HK REAL, s.r.o.
a mnoho ďalších