UPI (územnoplánovacia informácia)

Doklad o plánovanom využití pozemku.

Mám záujem o službu

Vyberte si podrobnejšie