Geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby

Geometrický plán slúži ako podklad pre znalca a banku pre poskytnutie pôžičky na ďalšie financovanie stavby.

Geometrickým plánom na zameranie rozostavanej stavby, ktorý je podmienkou pre bankovú inštitúciu pri žiadosti o poskytnutie úveru na ďalšie financovanie stavby, sa rozostavaná stavba presne definuje (poloha a veľkosť) a zapíše do katastra nehnuteľností. Za rozostavanú stavbu sa považuje stavba s jasným tvarom prvého podlažia (prízemia).

Mám záujem o službuPodklad pre poskytnutie hypotéky alebo kolaudačné konanie

Súvisiace služby